Zapytania Ofertowe

W związku z ubieganiem się przez firmę Czesław Korab – P.P.H.U. MEBLODREW o dofinansowanie projektu pn.: “Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju firmy MEBLODREW”, w ramach
PROGRAMY OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020,
Oś Priorytetowa I “Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”
Działanie 1.4 “Wzór na konkurencję” – etap I,
ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE na:

PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO ORAZ OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO.

 Zapytanie ofertowe nr 1/1.4/POPW/2017

Data publikacji: 30 październik 2017 r.


 Informacja o wynikach postępowania

Data publikacji: 09.11.2017 r.