Realizacja projektu

Czesław Korab P.P.H.U. MEBLODREW realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w firmie MEBLODREW”.

Celem projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej firmy MEBLODREW poprzez wykorzystanie potencjału wzornictwa przemysłowego i wdrożenie rekomendacji zawartych w opracowanej strategii wzorniczej.

W wyniku realizacji projektu podniesiony zostanie poziom wzornictwa przemysłowego w Firmie we wszystkich jego aspektach. Dzięki wzmocnieniu zespołu projektowego o zewnętrznych ekspertów wzornictwa przemysłowego przy opracowywaniu nowych/znacząco zmodyfikowanych produktów, poprawiona zostanie ergonomia użycia, a także ich odbiór.

Inwestycje w park maszynowy i idące za nimi zmiany technologiczne, pozwolą na zaproponowanie klientom wyższej jakości produktów.

Wartość projektu: 3 184 978.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 761 300.00 PLN


Czesław Korab P.P.H.U. MEBLODREW realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Audyt wzorniczy w firmie Meblodrew Czesław Korab”

Celem projektu jest opracowanie dla MEBLODREW Czesław Korab strategii wzorniczej pozwalającej na rozwój firmy i jej oferty z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego. W wyniku wdrożenia strategii firma zamierza poprawić swój wizerunek na rynku, wzbogacić swoją ofertę produktową i dostosować do niej proces produkcji, wdrożyć nowe kanały komunikacji z klientem oraz metody organizacji reklamy i marketingu.

Wartość projektu:  96 678.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  66 810.00 PLN