Realizacje projektÓW

Czesław Korab P.P.H.U. MEBLODREW realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w firmie MEBLODREW”.

Celem projektu jest poprawa pozycji konkurencyjnej firmy MEBLODREW poprzez wykorzystanie potencjału wzornictwa przemysłowego i wdrożenie rekomendacji zawartych w opracowanej strategii wzorniczej.

W wyniku realizacji projektu podniesiony zostanie poziom wzornictwa przemysłowego w Firmie we wszystkich jego aspektach. Dzięki wzmocnieniu zespołu projektowego o zewnętrznych ekspertów wzornictwa przemysłowego przy opracowywaniu nowych/znacząco zmodyfikowanych produktów, poprawiona zostanie ergonomia użycia, a także ich odbiór.

Inwestycje w park maszynowy i idące za nimi zmiany technologiczne, pozwolą na zaproponowanie klientom wyższej jakości produktów.

Wartość projektu: 3 184 978.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 761 300.00 PLN

abc 1

Czesław Korab P.P.H.U. MEBLODREW realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Audyt wzorniczy w firmie Meblodrew Czesław Korab”

Celem projektu jest opracowanie dla MEBLODREW Czesław Korab strategii wzorniczej pozwalającej na rozwój firmy i jej oferty z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego. W wyniku wdrożenia strategii firma zamierza poprawić swój wizerunek na rynku, wzbogacić swoją ofertę produktową i dostosować do niej proces produkcji, wdrożyć nowe kanały komunikacji z klientem oraz metody organizacji reklamy i marketingu.

Wartość projektu: 96 678.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 66 810.00 PLN

abc 1

Zapytania ofertowe

W związku z ubieganiem się przez firmę Czesław Korab – P.P.H.U. MEBLODREW o dofinansowanie projektu pn.: “Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju firmy MEBLODREW”, w ramach
PROGRAMY OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020,
Oś Priorytetowa I “Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”
Działanie 1.4 “Wzór na konkurencję” – etap I,
ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE na:

PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO ORAZ OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO.

hd_821334297ae62c92ea3e55b37307b37c-600x54 1

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4/POPW/2017
Data publikacji: 30 październik 2017 r.

Informacja o wynikach postępowania
Data publikacji: 09.11.2017 r.

Otrzymaliśmy dofinansowanie

Nasza firma otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu Państwa. Produktami finalnymi przedmiotowej inwestycji będą fronty lakierowane i fronty drewniane.

dofi-2 1